Thursday, April 5, 2018

तूफ़ान आलया


एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया

भेगाळ माय  मातीच्या ह्या डोळ्यात  जागलीया  आस
घेऊन हात  हातामंदि  घेतला लेकरांनी  ध्यास
लई  दिसानी  भारल्यावानी  शिवार झालया

एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||

पिचलेला इझलेला टाहो  कधी  ना  कुणा  कळला
तळमळालीस  तू करपुनि  हिरवा  पदर तुझा जळला
छळ केला पिढीजात  तुझा ग  उखडून  वनराई
अपराध  किती झाले पण  आता शरण  तुला आई
नभ पाझरताती जलधन  सारे झीरपु तुझ्या ठाई
मग अरपुनि आता  हिरवा शालू देऊ तुज आई
उपरतिन  आलिया  जाण जागर  झालया
एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||


जरी  रुजलो उदरात तुझ्या   कूशीत तुझ्या घड़लो
स्वार्थाचे तट  बांधत  सुटलो अन वैरी  तुझे  ठरलो
चालवुनि वैराचे नांगर नासवाली माती 
छिन्न तुझ्या देहाची ही चाळण  उरली  आता हाती 
आम्ही भांडण  फुकाचे मिटवु  सारे आज तुझ्या पाई
मग अरपुन आता  हिरवा शालू देऊ तुज आई
उपरतिन  आलिया  जाण जागर  झालया
एकजुटिन पेटल  रान  तूफान  आलया
काळ्या  भुईच्या भेटीला  हे  आभाळ  आलया ||

कार्यक्रम - तूफ़ान आलया 
स्वर - अजय गोगावले , किरण राव
संगीत - अजय अतुल
गीत - गुरु ठाकुर