Thursday, July 27, 2017

कसा जीव गुंतला - फुंतरु

मनाला मनाची ओढ लागते पुन्हा पुन्हा
कसा जीव गुंतला
मनाला मनाचे वेड लागते पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
तुझे रूप असावे खळखळणाऱ्या मुक्त झऱ्याचे
तुझे स्पर्श असावे विरघळणाऱ्या शुभ्र धुक्याचे
हातात हात दे जरा
ये जवळ ये ना जरा
स्वप्न साकारले हे जणू
आभास झाला खरा
कधी तोल जावा
कधी सवरावा हे पांघरून घेऊ चांदणे
या तुझ्या चाहूलीने मुके शब्द होती
बोलू लागती स्पंदने
सांगू कुणाला कसा मी
माझ्या मानाची व्यथा मी
का राहिलो एकटा मी
हा कसा जीव गुंतला
तुझे श्वास असावे दरवळणारे गंध फुलांचे
तुझे प्रेम असावे  उलगडणारे बंध मनाचे
शहारा सुखाचा
गोड भासतो पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
इशारा हवासा
रोज छेडतो पुन्हा पुन्हा
कसा हा जीव गुंतला
मनाला....
चित्रपट - फुंतरु
स्वर - हृषीकेश रानडे, केतकी माटेगावकर