Saturday, May 7, 2016

याड लागल ग - सैराट
याड  लागल  ग याड  लागल ग
रंगल तुझ्यात याड  लागल ग
वास या ऊसात येई  कस्तूरीचा  
चाखलया वार  ग्वाड  लागल ग  

चांद  भासतो दिसाच मावळाया  लागल 
आस लागली  मनात  कलवाया  लागल 

याड  लागल  ग याड  लागल ग
रंगल तुझ्यात याड  लागल ग
वास या ऊसात येई  कस्तूरीचा  
चाखलया वार  ग्वाड  लागल ग 

सांगव  ना बोलव ना मन झुरतया  दुरून 
पळतया  कळतया वळतय माग  फिरून 
सजल  ग धजल  ग लाज काजला  सारल 
येंधळ हे  गोंधळल लाड  लाड  गेल  हरून   
भाळल  अस  उरात  पाणी  व्हाया   लागल 
हे  ओढ़  लागली   मनात चाळवाया लागल 

याड  लागल  ग याड  लागल ग 

सुलग ना उलग ना जाळ  आतल्या  आतला 
दुखल  हे  देखण  ग एकलच हाय साथीला 
काजळीला उजळल  पाजळून ह्या   वातीला 
चांदणीला आवतान धाडतुया  रोज  रातीला 
झोप  लागना  सपान  जागवाया  लागल 
पाखरु  कस  आभाळ  पांघाराया लागल चित्रपट  - सैराट 
संगीत - अजय अतुल
स्वर - अजय गोगवले 
शब्द - अजय अतुल