Monday, August 24, 2009

हा असा सांज गारवा

हा असा सांज गारवा
वाटे मनाला हवा हवा
अश्या धुंद वेळी तुझा हात माझ्या हाती हवा

उतरून येई आभाळ खाली
किरणे जराशी सोन्यात नाहली
तुझे भास होती चारी दिशांना माझ्या जीवा

झाली जराशी दिवे लागणी
मौनात कोणी गाईल गाणी
उमलून आता मेघात ये चांदण्यांचा दिवा

--सौमित्र

No comments:

Post a Comment